Bếp Washi

Chính sách bảo hành

Các sản phẩm của Washi được bảo hành từ 3-5 năm tùy theo từng sản phẩm và được bảo hành tại nhà.